Copyright a právne upozornenie

Všetky popisy produktov a texty nachádzajúce sa na stránkach www.Gps-monitoring-vozidiel.sk sú vytvárané a spracované našimi spolupracovníkmi výhradne pre spoločnosť SANTOP s. r. o., keďže sa však stretávame s konaním konkurencie, ktorá v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, neeticky a protizákonne kopíruje naše texty a popisy výrobkov, rozhodli sme sa, že budeme proti takému konaniu dôrazne postupovať.

V prípade, ak ste našli akýkoľvek identický popis výrobku alebo rovnaký text na inej webovej stránke, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedených kontaktoch:

SANTOP s. r. o.
Martina Benku 2341/3
95503 Topoľčany

+421 948 270 929

advokat@gps-monitoring-vozidiel.sk

Právne upozornenie:

Obsah webových stránok www.Gps-monitoring-vozidiel.sk, ako aj ich jednotlivé prvky (najmä webdesign, predajné texty a popisy výrobkov) sú právne chránené zákonmi SR. Akékoľvek použitie obsahu alebo prvku webových stránok www.Gps-monitoring-vozidiel.sk, spočívajúce v kopírovaní, či napodobňovaní, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti SANTOP, s.r.o. je neoprávnené, porušujúce autorské práva spoločnosti SANTOP, s.r.o. podľa Zákona č. 121/ 2000 Z. z. (Autorský zákon) a je nekalosúťažným konaním podľa Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Neoprávneným použitím obsahu alebo prvku webových stránok www.Gps-monitoring-vozidiel.sk môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 250 Zákona č. 40/2009 Z. z. (Trestný zákon) – Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, ako aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 283 Trestného zákona – Porušovanie autorského práva.

V súlade s § 53 a nasl. Obchodného zákonníka, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav, vydal primerané zadosťučinenie, nahradil škodu a vydal bezdôvodné obohatenie. V prípade vyústenia sporu do súdneho konania, môže súd účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel.

Všetky práva vyhradené © 2018 SANTOP s. r. o.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close